AnkenævnetEn klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som kan rekvireres hos Ankenævnet.
Det koster omkring 200 kr. at klage til Ankenævnet for Forsikring.


Du får dog gebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen.


Ankenævn for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon nr. 33 15 89 10ForsikringsoplysningenDrejer klagen sig om en afgørelse truffet af din modparts forsikringsselskab, kan du klage til Forsikringsoplysningen, hvor man i øvrigt også klager over erhvervsforsikringer.


På Forsikringsoplysningens hjemmeside kan du finde svar på en række spørgsmål, ligesom der er en udførlig klagevejledning.


Forsikringsoplysningen
Amaliegade 10
1256 København K
Telefon nr.: 33 43 55 00